ทำไมการสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่องยาก

ทำไมการสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่องยาก

นอกจากวิทยาศาสตร์แล้ว เราทุกคนรู้ดีว่าเกษตรกรรมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เรา ‘ปลูกฝัง’ (เช่น วัฒนธรรมการเกษตรก่อให้เกิดวัฒนธรรม – คุณค่าของมนุษย์) ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การทำฟาร์มไม่ใช่ธรรมชาติ เราเรียนรู้จากธรรมชาติและใช้ความรู้นั้นในการผลิตสินค้าที่เราต้องการ เกษตรกรปลูกต้นถั่ว 160,000 ต้นบนพื้นที่ 1 เฮกตาร์ โดยธรรมชาติแล้วสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น ในการเกษตร ธัญพืชจะเก็บเมล็ดพืชไว้บนต้นไม้เพื่อรอให้เกษตรกรผ่านและเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นขนมปังและเบียร์ของเรา ธรรมชาติจะทำให้แน่ใจว่าเมล็ดจะหลั่งและกระจายออกไปในวงกว้าง

ดูเหมือนว่าผู้คนไม่มีแนวคิดนี้เมื่อพูดถึงวิธีการเพาะพันธุ์บางอย่างว่า 

‘ผิดธรรมชาติ’ ตามมาด้วยข้อโต้แย้งที่ว่าเนื่องจากขาดความเป็นธรรมชาตินั้น ควรหลีกเลี่ยงวิธีการเพาะพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์ของพวกเขา หรืออย่างดีที่สุดควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและกว้างขวาง ในการโต้วาที ฉันมักจะใช้เหตุผลเดียวกันกับการเกษตร: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังเรียนรู้จากธรรมชาติและใช้ความรู้นั้นเพื่อผลิตพันธุ์ที่ดีขึ้นสำหรับเกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้บริโภค ตรรกะยอดนิยมที่พบโดยทั่วไปอาจทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานได้เมื่อมีการพูดถึงปัญหาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนของเรา เช่น การแก้ไขยีน การอภิปรายอย่างมีเหตุผลสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงและอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ (และสัตว์) และสิ่งแวดล้อม มันจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อข้อโต้แย้งทางสังคมและเศรษฐกิจเข้าสู่การอภิปราย เช่นบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและแนวโน้มความเข้มข้นในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ แต่มันจะกลายเป็นปัญหาจริงๆ เมื่อจริยธรรม และคำเฉพาะอย่าง ‘ธรรมชาติ’ ‘คุณค่าที่แท้จริง’ และ ‘ความสมบูรณ์ของจีโนม’ ถูกโยนเข้าสู่การอภิปราย ผลลัพธ์ทั่วไปคือเราลืมแนวความคิดและเริ่มพูดดังขึ้นเรื่อยๆ ในทางที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ตามธรรมชาติ) ของเรา หรือเงียบไปเพราะเราหลงทางโดยสิ้นเชิง ปฏิกิริยาทั้งสองไม่น่าจะมีประสิทธิผล ผลลัพธ์ทั่วไปคือเราลืมแนวความคิดและเริ่มพูดดังขึ้นเรื่อยๆ ในทางที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ตามธรรมชาติ) ของเรา หรือเงียบไปเพราะเราหลงทางโดยสิ้นเชิง ปฏิกิริยาทั้งสองไม่น่าจะมีประสิทธิผล ผลลัพธ์ทั่วไปคือเราลืมแนวความคิดและเริ่มพูดดังขึ้นเรื่อยๆ ในทางที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ตามธรรมชาติ) ของเรา หรือเงียบไปเพราะเราหลงทางโดยสิ้นเชิง ปฏิกิริยาทั้งสองไม่น่าจะมีประสิทธิผล

ฉันเพิ่งเจอแนวความคิดที่ช่วยให้ฉันเข้าใจว่าคำพูดดังกล่าวอาจมาจากไหน ในความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติ — ใช่ ธรรมชาติยังคงมีความสำคัญ — ทุกคนมีจุดเริ่มต้นส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เราสามารถถือว่าตนเองเป็นผู้ปกครอง สจ๊วต คู่หู หรือผู้มีส่วนร่วม อดีตถือว่ามนุษย์เป็นเจ้าของธรรมชาติซึ่งเราสามารถทำสิ่งที่เราต้องการได้ “ผู้ปกครอง” สามารถใช้ธรรมชาติตามความต้องการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ การขุดและการตัดไม้ทำลายป่านำมาซึ่งความมั่งคั่ง แต่ยังทำลายวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมของหมู่เกาะแปซิฟิกอันห่างไกลเมื่อทรัพยากรธรรมชาติหมดลง “สจ๊วต” ไม่มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อการใช้นี้ ซึ่งแปลโดยทั่วไปในแง่ของการหลีกเลี่ยงการทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหมดไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์เช่นกัน นี่เป็นแนวทางทั่วไปในยุคของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา อย่างไรก็ตาม “หุ้นส่วน” ก้าวไปไกลกว่าแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความอ่อนล้าเพราะเห็นแก่ธรรมชาติ – ค่านิยมเฉพาะถูกกำหนดให้กับธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สุดท้าย “ผู้เข้าร่วม” ไม่สามารถใช้ธรรมชาติได้จริงๆ เพราะเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น นี่เป็นการรับรู้ส่วนบุคคลที่หล่อหลอมความคิดของเราในหลายๆ อย่าง รวมทั้งการเกษตรและการผสมพันธุ์ พวกเขาไม่สามารถหาเหตุผลเข้าข้างตนเองได้ง่าย นี่เป็นการรับรู้ส่วนบุคคลที่หล่อหลอมความคิดของเราในหลายๆ อย่าง รวมทั้งการเกษตรและการผสมพันธุ์ พวกเขาไม่สามารถหาเหตุผลเข้าข้างตนเองได้ง่าย นี่เป็นการรับรู้ส่วนบุคคลที่หล่อหลอมความคิดของเราในหลายๆ อย่าง รวมทั้งการเกษตรและการผสมพันธุ์ พวกเขาไม่สามารถหาเหตุผลเข้าข้างตนเองได้ง่าย

ฉันคิดว่าผู้หว่านเมล็ดส่วนใหญ่ถือว่าตนเองเป็นผู้ดูแลมากกว่าผู้ปกครอง เราสามารถศึกษาธรรมชาติและทำให้กฎของธรรมชาติทำงานแทนเราได้ ตราบใดที่เราไม่สร้างผลกระทบด้านลบที่ร้ายแรงเกินไป ในเวลาเดียวกัน เราตระหนักดีว่าชีววิทยา (การเพาะพันธุ์) และนิเวศวิทยา (การทำฟาร์ม) นั้นซับซ้อนมาก และเรายังไม่ได้เข้าใจความลับทั้งหมดของพวกเขา ในทางกลับกัน โลกทัศน์ของภาคเกษตรอินทรีย์ หรืออย่างน้อยก็เป็นส่วนสำคัญของภาคส่วนนี้ ค่อนข้างเป็นการที่มนุษยชาติเป็น ‘หุ้นส่วน’ – และบางครั้งก็ใกล้เคียงกับ ‘ผู้เข้าร่วม’ – ซึ่งหมายความว่าสำหรับพวกเขา แนวคิดเรื่องภายใน คุณค่าและความซื่อสัตย์มีอยู่จริง ทำให้เป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับการแทรกแซงของมนุษย์ ฉันได้รับการอธิบายเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ‘การบุกรุก’ เซลล์หรือจีโนมท้าทายคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิต นั่นคือเหตุผลหลักว่าทำไมสำหรับบุคคลดังกล่าว การแก้ไขยีนไม่เป็นที่ยอมรับ และแม้แต่การกลายพันธุ์แบบธรรมดาก็ไม่สามารถทำได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของการแทรกแซงดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดสำเนาของการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติที่แม่นยำ พวกเขาคิดว่ามันผิดที่ผู้คนจงใจเข้าไปในเซลล์เพื่อจัดการกับมัน นักแสดงนับไม่ใช่ผลลัพธ์

Credit : archeologiavideoludica.net donaudreieck.org infoutaouais.com propeciaofcourse.com mobidig.net peaceinkenya.net cgilbi.org aokhoacphaonu.net saintmaryluxor.org animationdesoireekaraoke.com