สิทธิวินเซฟ คืออะไร ? หลังมาตรการรัฐช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ ล่าสุด เริ่มวันนี้ !

สิทธิวินเซฟ คืออะไร ? หลังมาตรการรัฐช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ ล่าสุด เริ่มวันนี้ !

วินเซฟ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หนึ่งในมาตรการที่เริ่มใช้สิทธิวันนี้ (8 พ.ค.65) ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบ 13 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

สำหรับโครงการวินเซฟ 

เป็นการให้ส่วนลดราคาน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 ราย โดยได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2565 เพื่อจะได้ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารกระทบประชาชน

ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์ สามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ” และสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการสามารถ กดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเริ่มใช้สิทธิ ได้ตั้งแต่วันนี้ (8 พ.ค.) ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนการใช้งานจะมีความคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อน ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 แห่ง และสถานีบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ (สำหรับสถานีบริการ) ได้ที่ www.doeb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center โครงการฯ โทร 0 2794 4308 – 9 (ในวันและเวลาราชการ)

พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ทั้งปตท.และบางจาก ดีเซล คงที่ แก๊สโซฮอล์ปรับราคาเพิ่มขึ้นที่ 80 สตางค์ แก๊ส NGV คงที่

น้ำมันขึ้นราคา ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน อัปเดต PTTOR ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป (หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร

การท่าเรือ ปรับ มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 รองรับเปิดประเทศ

การท่าเรือ แห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ปรับ มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

การท่าเรือ, มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 – (6 พ.ค. 2565) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมากับเรือทุกชนิดที่เข้าเทียบท่าที่ กทท. ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัด ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทบทวนมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ ศบค. ที่ได้กำหนดมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กทท. ได้ปรับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมากับเรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือระนอง ท่าเรือเชียงของ ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองลูกเรือทุกคนที่เดินทางมากับเรือสินค้าก่อนเข้าเทียบท่าที่ กทท. ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน ไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ใด ๆ เพิ่มเติม

3. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาเทียบท่าในท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค ทั้งนี้ หากผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื่อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด และจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว

4. ผู้โดยสารและลูกเรือต่างชาติทุกคนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใช้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในการรักษาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ กทท. ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานแรงงาน (Stevedore) และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ของ กทท. อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของ กทท. และเพื่อขานรับนโยบายการเตรียมพร้อมด้าน ความปลอดภัยและสาธารณสุขในการรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป